Projekty Caritas Laudato Si’

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako jedna z pierwszych w Polsce dołączyło do projektów związanych z chrześcijańskim podejściem do ekologii integralnej. Działania finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywają się na terenie pięciu diecezji od wiosny 2019 roku, a od początku 2020 roku do inicjatywy dołączyło kolejnych siedem. Tym projektem Caritas odpowiada na wezwanie do ekologicznego nawrócenie, zawarte w encyklice „Laudato Si’”, a w działania na rzecz planety angażuje się coraz więcej katolików.

Zespoły projektowe tworzą Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas oraz wolontariusze Centrum Wolontariatu Caritas, tematy podejmowane w projektach to między innymi oszczędzanie i racjonalne gospodarowanie zasobami, zwiększanie i ochrona bioróżnorodności, zapobieganie marnowaniu żywności czy wspieranie retencji wody. Do 14 października trwa nabór na projekty PZC, maksymalna kwota dofinansowania to 12,5 tysiąca złotych. Nabór na projekty SKC ruszy w przyszłym roku, z maksymalnym dofinansowaniem 4 tysięcy złotych na projekty ekologiczne inspirowane encykliką papieża Franciszka. Poniżej można zapoznać się z projektami szkolnymi i parafialnymi, które zostały zrealizowane w zeszłym roku.

„Słoik św. Franciszka”, Fot. Ewa Horanin

Czadowy projekt w Białogardzie

Białogard to miasto w naszej diecezji, w którym przypadki zatrucia tlenkiem czadu zdarzają się niestety regularnie, również te śmiertelne- ostatni zeszłej zimy. Parafialny Zespół Caritas z parafii pw. św. Jadwigi w Białogardzie zorganizował dwa szkolenia dla mieszkańców, prowadzone przez wykładowcę Politechniki Koszalińskiej dr. Inż. Kazimierza Sławińskiego, na temat bezpiecznego palenia w piecu, dbania o instalację i zapobieganiu zatruciu czadem. Dzięki inicjatywie 100 gospodarstw domowych zostało zaopatrzonych w czujniki czadu i próbki ekologicznego i ekonomicznego opału.

Fot. Malwina Giełdon

„Słoiki” zagościły w Sławoborzu

Projekt „Słoik św. Franciszka” podjął problem marnowania żywności, który jest coraz powszechniejszy w dobie konsumpcjonizmu i wszechobecnego nadmiaru dostępnych dóbr i produktów. „Słoik” to projekt sławoborskiego Parafialnego Zespołu Caritas, ale w działania zaangażowały się również Stowarzyszenie Emerytów „Optymiści”, miejscowa szkoła, świetlica w Powalicach i sam wójt gminy. Gminny Ośrodek Kultury i świetlica w Powalicach raz w tygodniu zamieniają się miejsca, gdzie podczas warsztatów kulinarnych panie z PZC i „Optymistki” uczą dzieci, jak gotować zdrowo i domowo. Dania są potem pakowane w słoiki, które są skupowane regularnie wśród lokalnej społeczności, i dostarczane najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy- przede wszystkim starszym i schorowanym osobom. Oprócz słoików zbierane są też nadwyżki produktów spożywczych, które są niewykorzystane i zalegają w domu, plony z sadów i ogrodów, zebrane w lesie jagody. Wszystko po to, by nie marnować, edukować i pomagać jednocześnie!

Fot. Dominika Chylewska

Park św. Franciszka w Tymieniu

Kiedyś nieużytek w popegeerowskiej wsi, dziś park tętniący życiem. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Tymienia odzyskali teren, który do niedawna był zaniedbany i zostawiony sam sobie. Parafialny Zespół Caritas ze Śmiechowa zasiał łąkę, zamontował ławki i tablice edukacyjne, powiesił budki dla ptaków. W założonych schronach zamieszały jeże, a mieszkańcy z własnej inicjatywy zamówili wykonanie rzeźby św. Franciszka u lokalnego artysty, która stanęła w centralnym punkcie. W akcje porządkujące i konserwatorskie włączyli się nie tylko wolontariusze związani z projektem, ale także młodzi i dorośli mieszkańcy Tymienia, którzy spontanicznie przyłączyli się do działań.

Fot. Krystian Linnik

Projekty Szkolnych Kół Caritas

W roku szkolnym 2019/2020 w projekty inspirowane encykliką włączyło się pięć szkół z różnych stron naszej diecezji. Szkolne Koło Caritas z Mielna zorganizowało wycieczkę edukacyjną do ośrodka badawczego w Ostoi koło Szczecina, gdzie mogli dowiedzieć się jak działają Odnawialne Źródła Energii, poznać sposoby na pozyskiwanie energii z energii słonecznej czy biomasy, a także wziąć udział w warsztatach mydlarskich i podchodach.

Fot. Malwina Giełdon

Uczniowie z Niemicy odwiedzili lokalne nadleśnictwo, gdzie odbyli lekcje terenowe. W szkole, pod czujnym okiem opiekuna projektu- pani Bartosik-Mikulskiej, zasadzili sadzonki roślin, które później zostały zasiane w stworzonym na terenie szkolnym Ogrodzie Zmysłów. Oprócz lekcji i gier związanych z przyrodoznawstwem i ochroną środowiska, w szkole powstał przyrodniczy kącik edukacyjny, który będzie służył kolejnym rocznikom.

Fot. Anna Bartosik-Mikulska

Szkoła Podstawowa w Sławoborzu zainstalowała fontannę do wody pitnej, a także zorganizowała szkolne obchody Święta Wody. Uczniowie przygotowali prace plastyczne, wiersze i piosenki, które zachęcały do niemarnowania wody i edukowały rówieśników, jak oszczędzać jej cenne zasoby. Uczniowie mieli też lekcje związane z tematyką szkodliwości plastiku, a także katechezy związane z ekologią według encykliki papieża Franciszka.

Fot. Ewa Horanin

Szkolne Koło Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie podjęło się tematu segregacji śmieci. Na terenie szkoły zostały zamontowane stacje do segregacji, a uczniowie brali udział w lekcjach związanych z segregacją, konkursach wiedzowych oraz wykonali liczne prace plastyczne i artystyczne w ramach szkolnego konkursu.

Fot. Archiwum SP nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Sławnie

Młodzież z Tymienia dostała na użytek lornetki, dzięki którym mogli odbywać atrakcyjne lekcje terenowe, również w Parku św. Franciszka, który znajduje się w pobliżu, dzięki czemu mogli poznać i docenić lokalną faunę. Podczas lekcji nt. m. in. bioróżnorodności, zagrożeń związanych z degradacją środowiska mogli przekonać się, jak duży wpływ na środowisko ma działalność człowieka.

Fot. Monika Andrzejewska